Xây dựng khóa đào tạo trực tuyến cho Vinaphone

xay-dung-khoa-dao-tao-ky-nang-mem-truc-tuyen-cho-ptit

Năm 2013, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã thực hiện tư vấn và xây dựng một loạt các khóa học kỹ năng nhằm tăng cường năng lực phục vụ khách hàng cho hai đối tượng chính là Khai thác viên và Giao dịch viên của Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Công ty Vinaphone. Những khóa học này được thể hiện hoàn toàn trực tuyến dưới hình thức: o Video giảng bài của giảng viên, có hình Animation minh họa những điều Giảng viên đang giảng o Có video tình huống thực tế, giảng viên sẽ phân tích tình huống theo kiến thức đã học o Có hệ thống kiểm tra sau khi học

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: