Cẩm nang “SMART Goal Workbook” của Taleo:
http://img.en25.com/Web/Taleo/SMART%20GOALS%20Workbook.pdf


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!