OCD và NCS ký kết Thỏa thuận Hợp tác phát triển chương trình đào tạo quản lý trực tuyến và hợp đồng giải pháp e-learning để cung cấp dịch vụ Đào tạo Quản lý Trực tuyến.
thoa thuan hop tac ocd ncs

Ngày 12/1/2009, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác phát triển chương trình đào tạo quản lý trực tuyến và hợp đồng hợp đồng giái pháp e-learning để triển khai chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OMT) với NCS Solutions Corporation (http://www.ncs.com.vn). Đây là chương trình đào tạo trực tuyến đầu tiên huớng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo kỹ năng làm việc và kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý.

Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến do Công ty OCD tiến hành, với sự hỗ trợ tài chính của Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt nam (GCF). 

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!