omt-xay-dung-he-thong-dao-tao-truc-tuyen-cho-tap-doan-bao-viet

Trung tâm Đào tạo Bảo Việt đã phối hợp cùng Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT – đơn vị tư vấn và đào tạo quản lý chuyên nghiệp, xây dựng Hệ thống Đào tạo Trực tuyến Bảo Việt. Theo đó, Công ty OMT sẽ hỗ trợ Trung tâm triển khai hệ thống quản lý, đào tạo giảng viên và xây dựng một số khóa học ban đầu. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường hiệu quả trong đào tạo, tập huấn; tiết kiệm chi phí; giảm sức ép về thời gian; thúc đẩy và duy trì văn hóa học tập tại Bảo Việt.


Khóa đào tạo đầu tiên – khóa TOT (đào tạo giảng viên nội bộ) thí điểm được thực hiện trên cổng đào tạo trực tuyến của Bảo Việt do các giảng viên có kinh nghiệm và được đào tạo theo chương trình MOT (Master Online Teacher) của Đại học Illinois, Hoa Kỳ phụ trách đã diễn ra tốt đẹp. Khóa học diễn ra theo hình thức học tập kết hợp (Blended Learning) với 2 tuần học trực tuyến và 3 ngày học trên lớp. Giảng viên khóa TOT đã tiến hành chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm xây dựng, thiết kế và triển khai khóa học online cho đội ngũ giảng viên nội bộ của Bảo Việt theo phương pháp kết hợp học trực tuyến với học trực tiếp (Blended Learning). Khóa học cũng đã giúp nhóm giảng viên cốt lõi và cán bộ chuyên trách của Bảo Việt sử dụng thành thạo hệ thống mới thông qua việc vừa cùng tham gia xây dựng khóa học trực tuyến và cách thức tạo nội dung tương tác trực tuyến, vừa thực hiện việc giảng dạy chuyên đề đó với sự hướng dẫn của tư vấn của OMT.

Song song với hai hoạt động trên, Trung tâm Đào tạo Bảo Việt cùng Công ty OMT xây dựng một số khóa kiến thức, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ nhằm làm phong phú kho học liệu và để triển khai thành công ý tưởng đào tạo trực tuyến trên toàn Tập đoàn.


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!