surveyThưa Quý độc giả,

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu cơ bản về tính bền vững khởi nghiệp và năng lực sáng tạo sản phẩm/dịch vụ mới trong môi trường Việt Nam. Rất mong Quý độc giả bớt chút thời gian để điền vào Khảo sát (https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdHRnY3aHM3LU45UC1aeGVHeHpfRXc6MQ) giúp chúng tôi.


Đây là khảo sát rất quan trọng và chúng tôi hi vọng nhận được sự hợp tác với chất lượng dữ liệu quý báu từ phía Quý độc giả. Điều chúng tôi mong muốn hơn nữa là Quý độc giả tiếp tục gửi liên kết: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdHRnY3aHM3LU45UC1aeGVHeHpfRXc6MQ cho những người là cán bộ quản lý, hoặc chủ doanh nghiệp (khởi nghiệp hoặc đã thành công) để họ lại có thể tiếp tục giúp chúng tôi mở rộng mẫu dữ liệu điều tra.

Việc điền form sẽ chỉ cần 5 phút. Tuy vậy, kết quả trên một mẫu dữ liệu lớn lại có thể mang lại đóng góp quan trọng vào hiểu biết không chỉ của riêng Việt Nam, mà của  khoa học quản trị nói chung.

Trân trọng,


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!