Lịch chiêu sinh các khóa đào tạo năm 2013 – OMT

Lịch khai giảng các khóa đào tạo chiêu sinh rộng rãi năm 2013 của Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT

Khóa học                                 Giảng viên                              Số ngày           Khóa 1             Khóa 2            Khóa 3            Khóa 4        Khóa 5        Khóa 6

“Vượt qua
khủng hoảng”                         Phạm Quốc Mạnh                  2 ngày             29-30/03        12-14/04        17-19/05             28-30/06    19-21/06     19-21/07

“Quản trị Cty:
Cẩm nang thành
công của Cty
đại chúng”                              Phạm Quốc Mạnh                  3 ngày             3-5/05            7-9/06

Các khóa
Tài chính DN                          Phạm Thị Thủy                      3 ngày             22-24/03         5-7/04          26-28/04             10-12/05     24-26/05

Phân tích báo
cáo tài chính                           Phạm Thị Thủy                      3 ngày             15-17/03        29-31/03        12-14/04                3-5/05        17-19/05     31/05-2/06

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!