Lịch khai giảng các khóa đào tạo chiêu sinh rộng rãi năm 2013 của Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT

Khóa học                                 Giảng viên                              Số ngày           Khóa 1             Khóa 2            Khóa 3            Khóa 4        Khóa 5        Khóa 6

“Vượt qua
khủng hoảng”                         Phạm Quốc Mạnh                  2 ngày             29-30/03        12-14/04        17-19/05             28-30/06    19-21/06     19-21/07

“Quản trị Cty:
Cẩm nang thành
công của Cty
đại chúng”                              Phạm Quốc Mạnh                  3 ngày             3-5/05            7-9/06

Các khóa
Tài chính DN                          Phạm Thị Thủy                      3 ngày             22-24/03         5-7/04          26-28/04             10-12/05     24-26/05

Phân tích báo
cáo tài chính                           Phạm Thị Thủy                      3 ngày             15-17/03        29-31/03        12-14/04                3-5/05        17-19/05     31/05-2/06

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!