mobifone

Năm 2013, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã xây dựng thành công series khóa học trực tuyến cho Công ty thông tin di động Mobifone nằm trong chương trình nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý của Mobifone.

• Đối tượng sử dụng:
o Trưởng/phó phòng/ban cấp Công ty
o Giám đốc/Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc
o Trưởng/phó phòng/ban cấp đơn vị trực thuộc thực hiện chủ yếu chức năng tham mưu
o Trưởng/phó phòng/ban cấp trung tâm thực hiện điều hành sản xuất kinh doanh
o Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh thông tin di động, chi nhánh VAS, Trưởng/phó các đài điều hành, đài hỗ trợ khách hàng, đài viễn thông khu vực

Mô tả tóm tắt về dịch vụ OMT đã cung cấp:
• Những khóa học này được thể hiện theo hai giai đoạn
o Giai đoạn 1 – Học E-learning, nhằm trang bị những kiến thức nền tảng nhưng có tính định hướng vào mobifone.
o Giai đoạn 2 – Học trực tiếp trên lớp, thảo luận những vấn đề chuyên sâu giúp học viên có thể ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc
o Sau mỗi giai đoạn đều có hoạt động kiểm tra và đánh giá


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!