Khoá học được thiết kế cho các cán bộ Nhân sự trong các doanh nghiệp Việt nam, có kinh nghiệm làm việc ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm. Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, công cụ và kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự hiện đại. Học viên sẽ phát triển kỹ năng về xây dựng và thực hiện các hệ thống chính sách và hoạt động quản lý nhân sự hiệu quả nhằm hỗ trợ cho quá trình thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp.


 

Cụ thể, sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

* Nhận thức toàn diện về vai trò của cán bộ quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp
* Xác định rõ trách nhiệm và công việc của một cán bộ nhân sự chủ động và hiệu quả trong tổ chức
* Phát triển các kỹ năng và quan điểm cần thiết cho một cán bộ nhân sự để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình
* Vận dụng và thực hành các công cụ cũng như các kỹ thuật cụ thể để phát triển và vận hành các hệ thống và chính sách nhân sự cơ bản trong tổ chức, như phân tích công việc, xây dựng hệ thống lương thưởng, tuyển dụng, và đào tạo nguồn nhân lực

Nội dung đào tạo

Khoá học này sẽ kéo dài trong 24 giờ (kết hợp giữa học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến), với các nội dung cơ bản được phân bổ như sau:

Buổi 1: Tổng quan về nghề nhân sự và vai trò nhiệm vụ của một cán bộ nhân sự hiệu quả
* Bản chất và các cách tiếp cận về quản lý nhân sự
* Tổng quan các lĩnh vực quản trị nhân sự
* Sự khác nhau giữa quản lý hành chính nhân sự và quản lý phát triển nguồn nhân lực
* Những vai trò “mới” của cán bộ nhân sự trong tổ chức

Các kỹ năng và quan điểm cần thiết cho một cán bộ nhân sự hiệu quả
* Các năng lực cần thiết của cán bộ nhân sự để thực hiện tốt vai trò của mình: Mô hình và kinh nghiệm thực tế trong các công ty thành công
* Cán bộ nhân sự – nhà tư vấn nội bộ
* Các quan điểm phù hợp đối với một cán bộ nhân sự hiệu quả

Buổi 2: Phân tích công việc
* Những lợi ích và thực tế của phân tích công việc
* Các cách tiếp cận phân tích công việc
* Các bước phân tích công việc
* Các công cụ sử dụng phân tích công việc
* Những thành phần của Bản mô tả công việc (JD), Bản yêu cầu chuyên môn (JS)
* Thách thức trong quá trình phân tích công việc

Buổi 3: Tuyển dụng nguồn nhân lực
* Quá trình tuyển dụng trong tổ chức
* Chiến lược tuyển dụng phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
* Xây dựng các chính sách và quy trình tuyển dụng hiệu quả
* Các kỹ năng tuyển dụng:
– Thông báo tuyển dụng
– Kỹ năng phỏng vấn
– Ra quyết định thuê tuyển

Buổi 4: Phát triển hệ thống lương, thưởng, phúc lợi
* Các quan điểm khác nhau về tiền lương, tiền thưởng
* Các lựa chọn chiến lược về chính sách lương, thưởng, phúc lợi
* Mục tiêu và các nguyên tắc của hệ thống tiền lương
* Các bước xây dựng hệ thống tiền lương
* Xây dựng chính sách thưởng và phúc lợi

Buổi 5: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
* Đào tạo và phát triển trong các doanh nghiệp Việt nam
* Công việc của một cán bộ đào tạo trong tổ chức
* Quản lý quá trình đào tạo
* Các chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
* Lộ trình phát triển nghề nghiệp

Học viên truy cập vào trang Đào tạo Trực tuyến OMT của OCD (http://elearning.businesstraining.vn) để:

* Thảo luận các vấn đề nóng đã đề cập trong khóa học, nhằm chia sẻ được những quan điểm giải quyết vấn đề nhân sự tại tổ chức mình, đồng thời rèn kỹ năng tư duy phân tích và phản biện cho các cách thức xây dựng chính sách nhân sự tại tổ chức

* Hoàn thành một bài tập ứng dụng sau khóa học, lấy tư liệu thực tế tại công ty mình. Chủ đề sẽ do học viên tự chọn.

Bài tập nhằm phát triển kỹ năng ứng dụng thực tế của học viên. Bài tập ứng dụng thực tế được thực hiện bởi các nhóm 2 học viên.

Giảng viên sẽ xem xét kết quả của bài tập ứng dụng thực tế và tổng kết vào buổi học cuối cùng.

Buổi 6: Quản lý và đánh giá kết quả công việc
* Tầm quan trọng của quản lý kết quả công việc
* Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc hiệu quả
* Kỹ năng phản hồi kết quả công việc
* Mối quan hệ giữa đánh giá kết quả công việc với các khía cạnh quản lý nhân sự khác trong doanh nghiệp
* Tổng kết Bài tập ứng dụng thực tế
* Tổng kết khóa học

Hãy liên hệ với chúng tôi: 137 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đông Đa, Hà Nội Tel: 84-4. 3553 7797/8/9 – Fax: 84-4. 3835 6040 – Email: omt@omt.vn – Website: www.omt.vn


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!