Tiếp theo nhóm giảng viên đầu tiên, thêm 2 giảng viên khác trong mạng lưới giảng viên của OMT đã hoàn thành chương trình Đào tạo Giảng viên Trực tuyến của Đại học Illinois vào trung tuần tháng 3 2010. Sau đợt này, ĐH Illinois sẽ cấp chứng chỉ cho cả 5 học viên đã hoàn thành chương trình.


Đây là chương trình đào tạo giảng viên bài bản và chất lượng cao cho các giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo trực tuyến, đa số tại các trường đại học của Mỹ. Để hoàn thành chương trình, các giảng viên OMT đã phải trải qua 6 môn học hoàn toàn trong môi trường Internet, trong đó có các môn chuyên sâu về xây dựng và thực hiện khóa học trực tuyến như Instructional Design, Technology Tools for online learning, Encouraging Communication in online learning, Student Assessments and Practicum. Được tham gia một chương trình đào tạo giảng viên chất lượng cao và đầy thách thức trong môi trường trực tuyến cùng với việc tham gia xây dựng và thực hiện các khóa học trong chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến với OMT giúp những giảng viên này có điều kiện vừa học vừa áp dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn và có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy thiết kế và thực hiện khóa học trực tuyến. Đây chính là sự khác biệt dáng kể về đội ngũ và chương trình của OMT so với các chương trình elearning khác tại Việt nam.

Thông tin về nhóm giảng viên đầu tiên hoàn thành chương trình có thể xem tại đây:

https://omt.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Anhom-ging-vien-u-tien-ca-omt-hoan-thanh-chng-trinh-ao-to-ging-vien-trc-tuyn-mot-ca-h-illinois&catid=34%3Ad-an&Itemid=54&lang=vi

Thông tin về chương trình Đào tạo Giảng viên Trực tuyến MOT của ĐH Illinois có thể xem tại đây.

http://www.ion.uillinois.edu/courses/students/mot.asp

***

OMT là công ty tiên phong trong lĩnh vực elearning cho doanh nghiệp Việt Nam. Các khóa học trong chương trình elearning của OMT được thiết kế theo đặc thù của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp, mang lại lợi ích từ sự kết hợp giữa tri thức quản lý quốc tế, hiểu biết đặc thù địa phương và phương pháp đào tạo linh hoạt, giúp doanh nghiệp kiểm soát được ngân sách đào tạo và tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của mình.Chúng tôi đã xây dựng nhiều hệ thống đào tạo trực tuyến cho các doanh nghiệp như MBBank, Tổng cục Thuế, VietnamPost…


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!