omt-cung-cap-dich-vu-kiem-tra-truc-tuyen-cho-sgs-vietnam

Trong năm 2013 và 2014, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến đã cung cấp một loạt các đợt kiểm tra trực tuyến hỗ trợ cho công tác nhân sự tại Công ty TNHH SGS Việt Nam.  Mục tiêu của hệ thống kiểm tra trực tuyến là hỗ trợ hoạt động kiểm tra tuyển dụng và đánh giá năng lực nhân sự, ứng dụng bài kiểm tra đo nghiệm tinh thần (psychometric test) nhằm:

• Tăng hiệu quả và chất lượng tuyển dụng nhân sự của SGS TSS;
• Giảm sức ép về thời gian cho các bên liên quan (công ty, nhân sự);
• Đánh giá, so sánh kết quả sau mỗi lần kiểm tra;
• Có số liệu trực quan và chính xác, nhanh chóng;
• Dễ dàng tổng hợp và phân tích số liệu

Một số tính năng cụ thể của dịch vụ kiểm tra trực tuyến do OMT cung cấp:

  • Thiết lập ngân hàng câu hỏi theo các mục, chủ đề và mức độ khác nhau;
  • Câu hỏi và câu trả lời trong các bài kiểm tra trực tuyến có thể được lựa chọn ngẫu nhiên (random) trong số lượng câu hỏi;
  • Thiết kế số lượng câu hỏi và thành phần câu hỏi theo mức độ và chủ đề khác nhau trong từng bài kiểm tra trực tuyến ;
  • Câu hỏi có thể đưa lên dưới nhiều dạng khác nhau: dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng video, Flash;
  • Thiết lập thuộc tính mức độ (khó, dễ, trung bình) cho từng câu hỏi;
  • Khống chế thời gian làm bài kiểm tra (nếu có yêu cầu);
  • Khống chế số lần được làm lại bài kiểm tra trực tuyến (nếu có yêu cầu);
  • Nhắc nhở câu chưa làm: Hệ thống sẽ có lưu ý đối với người làm bài nếu họ bỏ sót câu hỏi chưa trả lời trong bài kiểm tra trực tuyến;
  • Kết quả kiểm tra trực tuyến hiển thị theo nhiều dạng: cho từng cá nhân, cho từng nhóm, cho tổng thể khóa kiểm tra;
  • Kết xuất kết quả thành file Excel giúp công tác phân tích và so sánh kết quả thuận tiện

TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!