Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của SchoolOnline hoặc sử dụng các dịch vụ do OMT cung cấp.

Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi SchoolOnline, phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu.

 1. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT (viết tắt là OMT). Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi OMT và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của OMT.

 1. Tài Khoản

Để sử dụng SchoolOnline, bạn cần được cấp một tài khoản thông qua nhà trường từ chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của OMT, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 1. Quyền sử dụng

Bạn có quyền sử dụng SchoolOnline và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của OMT.

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của SchoolOnline, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi OMT
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi OMT trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác.
 1. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, OMT có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, OMT và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 1. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

Khi sử dụng SchoolOnline, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn
Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;

Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản SchoolOnline mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
Thông tin về con của bạn: thông tin học tập, sức khỏe, vui chơi, ảnh, …
Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

 1. Chính sách Bảo Mật

OMT sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho SchoolOnline hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các quyền cần trong ứng dụng mobile:
– Quyền đọc/ghi bộ nhớ: SchoolOnline cần truy cập vào bộ nhớ điện thoại/thẻ nhớ để phục vụ tính năng up ảnh/tải ảnh/lưu ảnh.
– Quyền truy cập máy ảnh: Để chụp ảnh phục vụ tính năng up ảnh.

 1. Phí Và Các Khoản Thu

Để duy trì và phát triển hệ thống, SchoolOnline sẽ tiến hành thu phí người dùng, mức thu phí sẽ dựa trên sự đồng thuận. Trường hợp bạn không đóng phí, chúng tôi sẽ đóng một số tính năng nâng cao và bạn sẽ chỉ sử dụng được những tính năng cơ bản.
Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi SchoolOnline: khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 1. Liên Lạc Với Chúng Tôi

Mọi vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi:

SchoolOnline – Hệ thống quản lý trường học

Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT​​​​​​​

Trụ sở:  Trụ sở: Tòa nhà 791 Building, số 27-31/59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh: Số 41-43, đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại hỗ trợ: 1900 0362

Email: schoolonline@omt.vn


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!