moodle-m-300x223

Thông báo của Ban tổ chức Hội thảo ELATE (The 5th Workshop on e-Learning (https://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=45&eid=4512&displayformat=dictionary) Architecture and Technology, March 15–16th, 2013 – Ho Chi Minh city, Viet Nam) về nội dung hội thảo năm 2013. Xin gửi attachment cho những ai quan tâm.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ email elate2011@hcmup.edu.vn

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=200059


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!