Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo quản lý theo yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp, OMT sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng các khóa học trực tuyến hoặc khóa học kết hợp cho riêng doanh nghiệp mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Sau khi khảo sát nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, nhóm giảng viênnhiều kinh nghiệm của OMT sẽ ứng dụng những phương thức thiết kế bài giảng hiện đại và các kinh nghiệm xây dựng khóa học trực tuyến để xây dựng khung chương trình hoặc khóa học phù hợp với yêu cầu và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Khách hàng cũng có thể chọn lựa từ danh mục các khóa học trực tuyến đa dạng của OMT để đặt hàng “cá thể hóa” một số khóa học cho doanh nghiệp mình, vừa đảm bảo thời gian triển khai khóa học nhanh vừa hiệu quả về chi phí.

Kinh nghiệm triển khai đào tạo quản lý tại doanh nghiệp Việt Nam những năm qua cũng cho thấy, việc phối hợp hài hòa giữa phương thức đào tạo truyền thống với đào tạo trực tuyến (blended training) đang là giải pháp đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp. Với đội ngũ giảng viên cơ hữu kết hợp được cả 2 năng lực: đào tạo truyền thống và đào tạo trực tuyến, OMT sẽ tư vấn và xây dựng cho khách hàng các chương trình đào tạo kết hợp hài hòa, hiệu quả, ví dụ như theo mô hình sau:

mo_hinh_trien_khai1
Mô hình đào tạo kết hợp điển hình cho các khóa đào tạo cán bộ quản lý tại doanh nghiệp

TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!