TT – Chính phủ vừa ban hành nghị định về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những chính sách đáng chú ý trong nghị định này là việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục đích tài trợ các chương trình trợ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, chú trọng hỗ trợ hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

images1404129_dandoanh1

Nguồn vốn của quỹ này được cấp từ ngân sách nhà nước; vốn đóng góp của các tổ chức trong nước; khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế, lợi nhuận từ các nhà hoạt động của quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-8-2009.

V.V.T


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!