xay-dung-khoa-dao-tao-ky-nang-mem-truc-tuyen-cho-ptit

Năm 2013, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã thực hiện tư vấn và xây dựng một loạt các khóa học kỹ năng nhằm tăng cường năng lực phục vụ khách hàng cho hai đối tượng chính là Khai thác viên và Giao dịch viên của Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Công ty Vinaphone. Những khóa học này được thể hiện hoàn toàn trực tuyến dưới hình thức: o Video giảng bài của giảng viên, có hình Animation minh họa những điều Giảng viên đang giảng o Có video tình huống thực tế, giảng viên sẽ phân tích tình huống theo kiến thức đã học o Có hệ thống kiểm tra sau khi học


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!