Tính đến tháng 1/2014, Chương trình Hiện thực hóa lớp học trực tuyến (MVCR) đã đào tạo thành công 1041 lượt giảng viên trực tuyến trong năm 2013. Đây là cột mốc ghi nhận thành tựu đáng tự hào của chương trình. Ngoài ra, cũng có hơn 740 chứng nhận Giảng viên Đào tạo Trực được trao tặng. Năm 2014 hứa hẹn những dấu mốc ấn tượng hơn nữa. Dưới đây là lịch học và đào tạo năm 2014 của Illionois. Chi tiết các khóa học vui lòng xem tại đường dẫn http://www.ion.uillinois.edu/courses/catalog/schedule.asp

Sau khi trở thành đối tác quốc tế của Mạng lưới đào tạo trực tuyến Illinois (http://www.ion.uillinois.edu/) vào tháng 1/2009, OMT đã có 20 giảng viên Việt Nam tham gia vào Chương trình Đào tạo giảng viên trực tuyến uy tín của Đại học Illinois.

OMT nỗ lực thực hiện những mục tiêu của Mạng lưới đào tạo trực tuyến Illinois, để trở thành “tổ chức tiên phong về đào tạo trực tuyến, nhấn mạnh tính sáng tạo, chất lượng, giảng viên cao cấp, cam kết phục vụ và tính tiếp cận cao của chương trình”.


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!