xay-dung-cong-kiem-tra-truc-tuyen-cho-sgs-viet-namNăm 2013, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã xây dựng thành công cổng kiểm tra trực tuyến cho SGS Việt Nam; cổng kiểm tra dành cho các đối tượng là:

o Ứng viên tham gia thi tuyển vào các dự án mà SGS phụ trách tuyến dụng và đào tạo nhân sự
o Cán bộ quản trị nhân sự

Những hoạt động chính OMT thực hiện tại dự án bao gồm:

• Dựng cổng kiểm tra trực tuyến cho SGS TSS Việt Nam, do OMT duy trì, cập nhật và quản lý;
• Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra trực tuyến theo chủ đề và mục tiêu mà SGS TSS yêu cầu;
• Chuyển bài kiểm tra lên cổng kiểm tra trực tuyến dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm;
• Thực hiện các đợt kiểm tra theo danh sách của SGS gửi sang
• Tổng hợp và kết xuất kết quả, phân tích kết quả theo chuẩn yêu cầu của SGS TSS (báo cáo bằng tiếng Anh)
• Mỗi ứng viên sẽ được gửi 01 báo cáo đánh giá riêng theo yêu cầu của SGS


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!