xay-dung-cong-kiem-tra-truc-tuyen-cho-sgs-viet-namNăm 2013, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã xây dựng thành công cổng kiểm tra trực tuyến cho SGS Việt Nam; cổng kiểm tra dành cho các đối tượng là:

o Ứng viên tham gia thi tuyển vào các dự án mà SGS phụ trách tuyến dụng và đào tạo nhân sự
o Cán bộ quản trị nhân sự

Những hoạt động chính OMT thực hiện tại dự án bao gồm:

• Dựng cổng kiểm tra trực tuyến cho SGS TSS Việt Nam, do OMT duy trì, cập nhật và quản lý;
• Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra trực tuyến theo chủ đề và mục tiêu mà SGS TSS yêu cầu;
• Chuyển bài kiểm tra lên cổng kiểm tra trực tuyến dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm;
• Thực hiện các đợt kiểm tra theo danh sách của SGS gửi sang
• Tổng hợp và kết xuất kết quả, phân tích kết quả theo chuẩn yêu cầu của SGS TSS (báo cáo bằng tiếng Anh)
• Mỗi ứng viên sẽ được gửi 01 báo cáo đánh giá riêng theo yêu cầu của SGS


TAGS:

Online Management Training

Online Management Training

Vui lòng gửi thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Chân thành cảm ơn!