xay-dung-cong-nghien-cuu-khoa-hoc-truc-tuyen-cho-bidv

Năm 2010, OMT hỗ trợ BIDV xây dựng Cổng nghiên cứu khoa học trực tuyến (BIDV R&D Portal) có tính tương tác cao, dễ tùy biến, dễ sử dụng với mọi cấp độ người dùng. Cổng nghiên cứu khoa học này có thể đặt tại máy chủ của ngân hàng hoặc đặt trên máy chủ của OMT, cùng với các dịch vụ hỗ trợ do OMT cung cấp.

Cổng nghiên cứu khoa học này bao gồm Thư viện điện tử với những tính năng tìm kiếm nâng cao và hiệu quả nhằm bổ trợ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của BIDV. Song song với quá trình xây dựng cổng nghiên cứu này, OMT cũng hỗ trợ BIDV tích hợp Hệ thống tương tác trực tuyến Moodle vào Cổng nghiên cứu nhằm tăng khả năng tương tác của Cổng giúp mọi thành viên BIDV dễ dàng giao tiếp với nhau.

Xây dựng nội dung trong Góc BRP (BIDV R&D Portal, hoặc BIDV Knowledge Center) khóa đào tạo định hướng; số hóa các quy trình nghiệp vụ, chuyên môn, tạo góc văn hóa cho nhân viên BIDV theo hướng tương tác cao, khuyến khích sự tham gia và thảo luận của mọi thành viên. Cổng nghiên cứu khoa học BIDV R&D

Portal đã thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu giúp Trung tâm quản lý tri thức trong ngân hàng, làm giàu và sử dụng tri thức trong toàn bộ Hệ thống BIDV liên quan đến vấn đề đào tạo và nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả, tập trung và đồng bộ.

Mô tả tóm tắt về dịch vụ OMT đã cung cấp:
• Cổng nghiên cứu khoa học của BIDV được thiết lập và chạy ổn định trên máy chủ của ngân hàng;
• Hệ thống tương tác trực tuyến được tích hợp vào website và cài đặt trên hệ thống elearning
• Hệ thống thư viện với các tính năng tìm kiếm nâng cao hiệu quả
• Hai khóa học được số hóa của BIDV được xây dựng thành khóa học hoàn chỉnh
• Các quy trình nội bộ và tài liệu đào tạo định hướng được xây dựng và số hóa hoàn chỉnh
• Bản tin nội bộ và bản tin liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học của BIDV được xây dựng
• Xây dựng các biểu mẫu, bảng câu hỏi và công cụ nhằm phục vụ khảo sát trong nội bộ BIDV.


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!