OCD ký kết hợp đồng thuê máy chủ với CMC Telecom để cung cấp dịch vụ Đào tạo Quản lý Trực tuyến.

cmc tel

Ngày 31/12/2008, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) đã ký kết hợp đồng thuê máy chủ với Công ty Cổ phần Truyền thông CMC để triển khai chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OMT). Đây là chương trình đào tạo trực tuyến đầu tiên huớng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo kỹ năng làm việc và kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý.

Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến do Công ty OCD tiến hành, với sự hỗ trợ tài chính của Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt nam (GCF).


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!