Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OMT) là chương trình đào tạo linh hoạt do OCD xây dựng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV) xuất khẩu Việt Nam, với sự hỗ trợ về tài chính của Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu (GCF) của Danida.

  template PP


Chương trình đào tạo quản lý này sẽ đem đến cho DN NVV những giải pháp đào tạo trực tuyến thiết kế theo đặc thù của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp từ sự kết hợp giữa tri thức quản lý quốc tế, hiểu biết đặc thù địa phương và phương pháp đào tạo linh hoạt, trong khi vẫn kiểm soát được ngân sách đào tạo và tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!