Bà Đậu Thúy Hà – Giám đốc điều hành công ty OMT (https://omt.vn) đã có chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực với sinh viên về chiến lược phát triển sự nghiệp trong “2 năm đầu tiên sau khi ra trường”. Bài trình bày dành cho sinh viên Chương trình cử nhân quốc tế (IBD@NEU) tại “Tuần lễ định hướng nghề nghiệp 2011” được thực hiện bằng tiếng Anh. Đáp ứng nguyện vọng của nhiều bạn sinh viên, chúng tôi giới thiệu bài trình bày nàyở đây: https://omt.vn/bantin/Docs/2_nam_dau_tien_trong_su_nghiep.pdf để các bạn có thể đọc hoặc tải về máy tính của mình.

Đường link down trực tiếp bài trình bày của Bà Đậu Thúy Hà: https://omt.vn/bantin/Docs/2_nam_dau_tien_trong_su_nghiep.pdf


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!