vinaphone tour 1

Nằm trong khuôn khổ chương trình VinaPhone Tour 2013 nhằm mang lại những tiện ích tốt nhất cho khách hàng của VinaPhone, VinaPhone đã lựa chọn OMT là đối tác trong triển khai xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến dành cho khối giao dịch viên/kỹ thuật viên của VinaPhone. VinaPhone Tour là tên chương trình chăm sóc khách hàng của VinaPhone  với mục tiêu đưa các dịch vụ tiện ích trên mạng thông tin di động vào cuộc sống. Theo đúng định hướng do VinaPhone đề ra, Công ty OMT đã triển khai 05 khóa đào tạo trực tuyến về các kỹ năng:


–    Ứng dụng Tư duy sáng tạo trong ban hàng và dịch vụ khách hàng tại VinaPhone
–    Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng
–    Kỹ năng thuyết phục khách hàng qua điện thoại
–    Kỹ năng giải quyết khiếu nại khách hàng
–    Tăng cường kỹ năng phục vụ khách hàng và bán hàng chuyên nghiệp

Công ty OMT sẽ chịu trách nhiệm xây dựng đề cương, nội dung chi tiết của khóa học, thiết kế mỹ thuật cho bài giảng theo yêu cầu của VinaPhone. Khóa học sẽ do giảng viên cùng đội ngũ thiết kế khóa học e-learning dày dặn kinh nghiệm của OMT xây dựng dựa trên những khảo sát thực tế về các hoạt động chăm sóc khách hàng của VinaPhone. Các khóa kỹ năng sẽ do giảng viên OMT ghi hình cùng những video tình huống mô phỏng chân thực công việc của giao dịch viên/kỹ thuật viên của VinaPhone đảm bảo tính thực tiễn và giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách chủ động.


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!