khachhang-mbs

Tháng 11/2015, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT và Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã chính thức khởi động dự án xây dựng Hệ thống thi trực tuyến cho MBS. Trong khuôn khổ dự án, Công ty OMT sẽ hỗ trợ MBS trong việc xây dựng cổng thi trực tuyến, chuyển giao, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật vận hành/ quản lý/ sử dụng/ hiệu chỉnh và hỗ trợ cho cán bộ phụ trách của MBS sử dụng thành thạo Hệ thống thi trực tuyến trong suốt quá trình MBS sử dụng dịch vụ.

OMT đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá mô hình tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo của MBS trước khi đưa ra phương án xây dựng hệ thống thi trực tuyến tối ưu hóa với nhu cầu và đặc thù của MBS. Bên cạnh việc hỗ trợ MBS thiết kế hệ thống kỹ thuật về công nghệ thông tin phục vụ hoạt động ổn định của Hệ thống thi trực tuyến, OMT còn chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ MBS trong việc xây dựng chính sách, quy chế quản lý, triển khai hệ thống thi trực tuyến.


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!