Năm 2012, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã tư vấn và xây dựng Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến cho trường phổ thông liên cấp Olympia đồng thời đào tạo cho các giáo viên của trường cách thiết kế và xây dựng bài giảng trực tuyến phù hợp với chương trình đào tạo của trường. Trong phạm vi dự án OMT thực hiện:

• Đào tạo “Thiết kế và xây dựng bài giảng trực tuyến” cho 34 giáo viên chủ chốt của trường
• Xây dựng cổng đào tạo trực tuyến


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!