xay-dung-he-thong-quan-ly-dao-tao-truc-tuyen-cho-mbbank

Năm 2012, OMT đã thực hiện tư vấn và xây dựng Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến cho Trung tâm đào tạo – Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank. Hệ thống này không chỉ đáp ứng tốt như cầu quản lý đào tạo từ phía trung tâm mà đồng thời còn đáp ứng được nhu cầu học trực tuyến từ phía học viên của Trung tâm. Ngoài việc xây dựng Hệ thống, OMT còn xây dựng và thực hiện một số khóa đào tạo trực tuyến cho nhân viên mới của MB.

Một số hoạt động cụ thể của dự án:
• Xây dựng Trung tâm đào tạo online
• Xây dựng Khóa đào tạo dẫn nhập cho nhân viên mới
• Thực hiện đào tạo khóa dẫn nhập cho 500 nhân viên mới của MB
• Xây dựng bản tin elearning của Trung tâm đào tạo
Mô tả tóm tắt về dịch vụ OMT đã cung cấp:


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!