Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch của Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc đào tạo nhân viên với mức chi phí phải chăng. Việc nhân bản dự án học trực tuyến do Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (Danida) hỗ trợ vào thời điểm này giúp đáp ứng những nhu cầu của ngành công nghiệp vừa đang phát triển nhanh lại tạo việc làm và doanh thu ngoại hối đáng kể cho đất nước.


image0012

Với việc đưa vào áp dụng hệ thống cấp chứng chỉ và thẩm định Kỹ năng nghiệp vụ du lịch Việt Nam (VTOS) vào năm 2004, các nhân viên trong ngành du lịch Việt Nam đã được tiếp cận mô hình đào tạo vừa học vừa làm, một khóa học đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế, và có cơ hội có đủ tư cách để nhận chứng chỉ quốc tế. Kết quả là, 2600 đào tạo viên đã được đào tạo và nhận chứng chỉ của Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch Việt Nam (VTCB) – www.vtcb.org.vn ) ở các nghiệp vụ khác nhau: lễ tân; buồng; nhà hàng; đại lý lữ hành; an ninh khách sạn; chế biến món ăn Âu và kỹ thuật làm bánh Âu v.v.. Những băng ghi hình hướng dẫn kỹ năng và sổ tiêu chuẩn kỹ năng nghề về 14 Kỹ năng nghiệp vụ du lịch đã được hoàn thành và 142 thẩm định viên đã được đào tạo và nhân chứng chỉ của VTCB.

Trong khi, công việc chuẩn bị lớn lao này đã đặt nền móng cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam, thì việc tiếp cận những khóa học có mức chi phí phải chăng này vẫn còn là một thách thức đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME),

Để giải quyết vấn đề này, một mô hình hợp tác công- tư đầu tiên đã được khởi xướng vào ngày 8 tháng 7 năm 2010 giữa VTCB và Công ty Đào tạo Quản Lý Trực tuyến (OMT – www.omt.vn). Sự hợp tác đặc biệt này đưa ra những khóa học ngắn hạn được thực hiện trực tuyến, dựa vào những giáo trình đào tạo của VTOS và mô phỏng theo phương pháp học trực tuyến đã được OTM phát triển trước đây cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa với sự hỗ trợ của Danida theo Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS), (Giải pháp học trực tuyến cho các Doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa của Việt Nam : http://www.ambhanoi.um.dk/vi/menu/Thongtinvechungtoi/tintuc/GiiPhpHcTrcTuynChoCcDoanhNghipXutKhuNhVVaVitNam.htm)

Mong muốn các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch sẽ được lợi lớn từ những khóa đào tạo trực tuyến chi phí thấp, những khóa học này miễn phí trong năm học đầu tiên và do các đào tạo viên giàu kinh nghiệm, được VTCB cấp chứng chỉ, đào tạo. Website của VTOS tại www.vtosonline.vn được mong đợi sẽ vừa trở thành một cổng đào tạo trực tuyến được truy cập thường xuyên vừa là nơi gặp gỡ cho cộng đồng đào tạo VTOS ở Việt Nam, bao gồm các đào tạo viên, học viên, nhà tuyển dụng và những người quan tâm khác. Họ đều mong muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tính cạnh tranh của ngành du lịch ở Việt Nam.

Nguồn: http://www.ambhanoi.um.dk


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!