mb ban tinTrong tháng 5, Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã ký kết hợp đồng cung cấp giải pháp hệ thống và thiết kế bài giảng điện tử cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Trong đó, có hai nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ đào tạo dẫn nhập tổng quan MB trực tuyến và xây dựng, số hóa các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng và đúng nội dung.

Hoạt động đào tạo dẫn nhập tổng quan MB trực tuyến là thiết kế dành cho cán bộ Tân Tuyển của MB bao gồm: dựng cổng đào tạo trực tuyến, hoàn thiện, số hóa nội dung cho các chuyên đề đào tạo và duy trì, cập nhật, bàn giao hệ thống. Nhóm kỹ thuật của OMT đảm trách nhiệm vụ xây dựng và thực hiện quản lý các lớp đào tạo trực tuyến cho cán bộ tân tuyển của MB trên hệ thống Moodle. Chương trình đào tạo có nội dung được số hóa sinh động và thực hiện thông qua cổng đào tạo trực tuyến trên website http://webmb.omt.vn sẽ là phương pháp đào tạo hoàn toàn mới góp phần nâng cao hiệu quả trong đào tạo và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đào tạo. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp cán bộ tân tuyển hiểu rõ tổ chức và chức năng hoạt động của MB; truyền đạt văn hóa, quy định nội bộ của MB, tập trung các chuẩn mực đạo đức và hành vi; dẫn dắt chia sẻ và hỗ trợ hòa nhập tổ chức.


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, người lính tiên phong trong lĩnh vực Kinh tế, MB luôn xác định hoạt động chia sẻ với cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng. Tính đến hết năm 2011, mô hình tổ chức của MB bao gồm 22 đơn vị quản lý tại Hội sở theo trục dọc và 176 điểm giao dịch trên toàn hệ thống. Theo đó, các cơ quan tại Hội sở bao gồm các đơn vị quản lý kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và quản lý hệ thống.


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!