Báo cáo “Các công cụ và xu hướng quản lý 2011” của Bain & Company:
http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools.pdf


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!