Bảng điểm cân bằng là một công cụ hữu ích không chỉ trong xây dựng chiến lược mà cả trong việc xác định mục tiêu cụ thể của từng bộ phận và cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo bảng điểm cân bằng sẽ giúp học viên có một công cụ đánh giá kết quả công việc hiệu quả. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

bsc


 

* Mô tả vai trò và  chức năng của công tác đánh giá kết quả công việc trong quản lý  nguồn nhân lực trong tổ chức

* Thiết lập một hệ thống đánh giá kết quả công việc thích hợp để quản lý kết quả công việc tổ chức một cách có hiệu quả

* Áp dụng các kỹ năng cần thiết về thúc đẩy, tham vấn, hướng dẫn công việc, phỏng vấn và đưa ra ý kiên phản hồi để đánh giá kết quả công việc một cách hiệu quả

Đối tượng tham gia

*  Cán bộ Quản trị Nhân sự

*  Quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức phi kinh doanh

Giảng viên

Bà Nguyễn Thị Nam Phương

Chuyên gia Tư vấn Phát triển Quản lý của Công ty OCD


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!