1-logo vietnam postKhóa học này được thiết kế riêng cho Vietnam Post, nhằm đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ của Vietnam Post về quy định và quy trình chấp nhận bưu gửi, rút ngắn thời gian làm quen với công việc, cụ thể:

•    Hiểu và nắm rõ các nguyên tắc chung khi chấp nhận bưu gửi
•    Biết rõ Hệ thống ấn phẩm
•    Hiểu rõ Quy trình chấp nhận bưu gửi

Khóa học được triển khai dưới hình thức đào tạo trên cổng đào tạo trực tuyến do OMT xây dựng với 4 phần học được giảng viên OMT thiết kế dựa trên khảo sát và đánh giá thực tế cũng như thông qua quá trình đã thực hiện các dự án về tư vấn, đào tạo cho Vietnam Post. Kết thúc các nội dung đào tạo bằng bài kiểm tra trắc nghiệm và diễn đàn trao đổi liên quan đến nội dung chấp nhận bưu gửi.TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!