Theo liên kết này, độc giả sẽ tìm thấy một tài liệu tóm tắt với nội dung được khuôn đúc từ cuốn sách mang tựa đề “Hiệu suất công việc vượt trội: Các tổ chức lớn xây dựng lợi thế cạnh tranh tuyệt đối như thế nào?”. Nội dung của cuốn sách là thành quả chắt lọc từ các công trình nghiên cứu và công tác chăm sóc khách hàng trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nội dung chính của tài liệu phân tích đến những vấn đề bó buộc tư duy thông thường, vấn  đề hạn chế cải thiện năng suất có thể đo lường được. Các tác giả cũng gợi ý những phương thuốc hữu hiệu với doanh nghiệp của bạn và bí kíp nhà nghề trong thực hiện thay đổi nhằm đạt mục tiêu lâu dài.

Xem tài liệu tại: http://download.mckinseyquarterly.com/keller_price_beyond_performance_webex.pdf


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!