ifcTrong những năm gần đây, Quản trị Công ty (Corporate Governance) là một trong những chủ đề được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với sự phát triển của môi trường đầu tư và tài chính toàn cầu ngày nay, để đảm bảo thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước một cách hiệu quả, các công ty phải thiết lập cơ chế quản trị công ty phù hợp với những quy định về  khuôn khổ pháp lý đã ban hành, phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất, đồng thời, phải được các chủ thể chủ chốt trong thị trường vốn tin cậy.


Với kinh nghiệm thực tế về quản trị công ty nhiều năm trong môi trường luật pháp Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành cùng các kinh nghiệm, thông lệ quản trị công ty tốt trên thế giới và được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam” của IFC (Công ty Tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới), Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT và Viện Kinh tế tài chính đã xây dựng khoá học: “Quản trị công ty: Cẩm nang thành công của Công ty đại chúng”.

Khóa học dành cho chủ doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các ủy ban của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/giám đốc, Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam, cũng như thông lệ tốt trên thế giới, theo hướng tập trung vào những vấn đề về Quản trị công ty mà học viên đã từng hoặc đang đối mặt trong thực tế. Các giảng viên thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa học viên với nhau và học viên với giảng viên, giúp học viên đúc kết kinh nghiệm và tìm ra câu trả lời cho các vấn đề về Quản trị công ty tại doanh nghiệp mình, nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.

Khóa học này do nhóm phối hợp giảng viên quốc tế của IFC và giảng viên Việt Nam nhiều kinh nghiệm của OMT thực hiện trong 3 ngày (4 chuyên đề). Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

  • Hiểu được tổng quan về quản trị công ty, vai trò và lợi ích của quản trị công ty đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam
  • Hiểu được các lý thuyết và thông lệ quản trị công ty, thông lệ về Hội đồng quản trị tốt trên thế giới
  • Nắm vững cơ cấu tổ chức và các quy định về cơ cấu tổ chức quản trị công ty, theo thông lệ quốc tế và qui định tại Việt Nam
  • Nắm vững bản chất và các nội dung cốt lõi về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; bổ nhiệm, bãi miễn và thù lao cho bộ máy quản trị công ty. Tham khảo các thông lệ tốt trên thế giới và kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam
  • Nắm vững để vận dụng trong việc thực hiện các quyền của cổ đông. Thể thức chuẩn bị và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, những thông lệ tốt và kinh nghiệm ở Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Viện Kinh tế Tài chính, Học Viện Tài chính

Số 8 – Phan Huy Chú , Hà Nội. Tel:04.3933 4816/3933 4138     Fax: 04.38252475

Website: www.ief.edu.vn       Email: vienkttc@hvtc.edu.vn

Anh Long: 0912266565          Chị Thịnh: 0902264668

Hoặc: Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT

Số 137, Phố Chùa Láng, Hà Nội. Tel: 04 3553 7797/8/9 – Fax: 04  3835 6040

Website: omt.vn                   Email: omt@omt.vn;

Chị Thanh: 0904695788

 

ifc-ief-omt

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!