Tên khóa học: “Phân tích Tài chính Doanh nghiệp cho cán bộ Tín dụng”
Thời gian học: 03 ngày (06 buổi), từ 03-05/5/2013
Địa điểm      : Phòng 214, nhà B – Học viện Tài chính,
Số 8 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Học phí      :  4.000.000 VND/01 học viên/khóa học.
Ghi chú: Học phí đã bao gồm chi phí giảng viên, tài liệu, chứng chỉ, ăn nhẹ giữa giờ.
Thông tin thêm các khóa học, Quý Ngân hàng tham khảo trên website: www.ief.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp: Mr. Trường (0986 557 684/04 3933 4816), Ms Thanh (0904 695 788/04 3553 7799). Viện Kinh tế Tài chính sẽ tổ chức các khóa đào tạo theo yêu cầu của các

Mục đích của khóa học:

Khóa đào tạo “Phân tích tài chính doanh nghiệp dành cho cán bộ tín dụng ngân hàng” cung cấp các kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế trong phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, làm cơ sở cho các quyết định cho vay và quản lý vốn tín dụng ngân hàng tại các doanh nghiệp. Khóa học cũng là cơ hội giao lưu và trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các cán bộ ngân hàng trên địa bàn và các vùng khác nhau.

gian-na-d-0-chay-tin-dung

Đối tượng của khóa học:

Các cán bộ, chuyên viên làm công tác hỗ trợ/tín dụng ngân hàng đã hiểu rõ hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và đã có kinh nghiệm thực tiễn với doanh nghiệp.

Kết quả đạt được sau khóa học:

–    Học viên hiểu rõ bản chất, các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp; kiến thức cần thiêt trong phân tích tài chính doanh nghiệp đối với cán bộ tín dụng ngân hàng;
–    Nắm được các phương pháp phân tích tài chính cơ bản thường dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp;
–    Sử dụng các kỹ năng và công cụ phân tích truyền thống kết hợp với các công cụ mới để phân tích đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp trên các khía cạnh, cấu trúc tài chính và đảm bảo vốn cho kinh doanh; dòng tiền của doanh nghiệp và tình hình khả năng thanh toán; hiệu suất hoạt động và hiệu quả kinh doanh; tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn;
–    Phân tích đánh giá được hệ thống đòn bẩy, đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp, nhận dạng được các dấu hiệu khủng hoảng của doanh nghiệp để phòng tránh các rủi ro cũng như dự báo được nhu cầu tài chính doanh nghiệp;
–    Học viên cũng được hiểu được lý thuyết về sự phát triển bền vững trong doanh nghiệp và đặc biệt sẽ hiểu được phương pháp phát hiện một số gian lận trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế với giảng viên có nhiều năm làm giám đốc tài chính doanh nghiệp.

Nội dung khóa học: Gồm 6 chủ đề

Chủ đề 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
–    Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và hoạt động tín dụng
–    Các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp
–    Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp với cán bộ tín dụng
–    Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp của cán bộ tín dụng ngân hàng
–    Các phương pháp phân tích: Phân tích so sánh, phân tích chỉ số, phân tích Dupont, phân tích loại trừ
–    Giới thiệu về các báo cáo tài chính doanh nghiệp và những điều cần lưu ý trong phân tích.

Chủ đề 2:  Phân tích qua các báo cáo tài chính doanh nghiệp
–    Phân tích cấu trúc tài chính, tình hình đảm bảo vốn kinh doanh qua bảng cân đối kế toán
+    Phân tích cơ cấu tài sản
+    Phân tích cơ cấu nguồn vốn
+    Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho kinh doanh
+    Phân tích chu kỳ vốn lưu động
+    Phân tích tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn
–    Phân tích hiệu quả kinh doanh và hiệu suất hoạt động
+    Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh chung
+    Phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính
+    Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính
+    Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
+    Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
+    Phân tích khả năng sinh lời của vốn
+    Phân tích theo giá trị thị trường
–    Phân tích lưu chuyển tiền tệ
+    Phân tích mối quan hệ giữa lưu chuyển tiền tệ với lợi nhuận ròng và bảng cân đối kế toán
+    Phân tích mối quan hệ giữa các dòng lưu chuyển tiền tệ
+    Phân tích khả năng thanh toán từ lưu chuyển tiền tệ hoạt động kinh doanh

Chủ đề 3: Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
–    Đánh giá khái quát
–    Phân tích tình hình thanh toán với người mua và người bán
–    Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn và dài hạn

Chủ đề 4: Phân tích hệ thống đòn bẩy
–    Phân tích đòn bẩy kinh doanh
–    Phân tích đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
–    Phân tích đòn bẩy tổng hợp

Chủ đề 5:  Phân tích dấu hiệu khủng hoảng và sự tăng trưởng bền vững
–    Phân tích dấu hiệu khủng hoảng qua từng chỉ tiêu
–    Phân tích dấu hiệu khủng hoảng kết hợp các chỉ tiêu
–    Giới thiệu về tăng trưởng bền vững doanh nghiệp

Chủ đề 6: Dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp và kinh nghiệm phát hiện gian lận qua báo cáo tài chính
–    Các loại vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
–    Dự đoán nhu cầu vốn cố định
–    Dự đoán nhu cầu vốn lưu động
–    Một số kinh nghiệm phát hiện gian lận qua báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thời gian đào tạo: 03 ngày (06 buổi học), từ 03 đến 05 tháng 5 năm 2013 (sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30).
Các học viên ở xa có thể đặt phòng nghỉ tại Nhà khách Bộ Tài chính – số 7 Phan Huy Chú (ĐT: 04.3825 4732).
Các Ngân hàng có nhu cầu đào tạo riêng, Viện Kinh tế Tài chính sẽ thiết kế và tổ chức các khóa đào tạo phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng.

Phương pháp đào tạo:

Khoá đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và thảo luận trực tiếp và trực tuyến. Lấy học viên là trung tâm của mọi hoạt động đào tạo qua các bài giảng, bài tập nhóm và thảo luận nhóm, bài tập tình huống, trao đổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề cụ thể của học viên.

Hình thức thanh toán:

Phí tham gia khóa học có thể nộp bằng tiền mặt tại Phòng Khoa học & Đào tạo thuộc Viện Kinh tế Tài chính, hoặc chuyển khoản vào tài khoản:
Tên tài khoản: Viện Kinh tế Tài chính
Số tài khoản: 2111 0000 227 842
Tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà nội
Thông tin liên hệ:

Viện Kinh tế Tài chính, Học Viện Tài chính
Số 8 – Phan Huy Chú , Hà Nội. Tel: 04.39 334 816   Fax: 04.38252475
Website: www.ief.edu.vn       Email: vienkttc@hvtc.edu.vn
Mr. Trường: 0986 557 684     Ms Thanh: 0904 695 788

Giới thiệu Giảng viên:

Khóa học do các giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm điều hành thực tiễn của các doanh nghiệp, ngân hàng,… đảm nhiệm:

Giảng viên chính: TS. Phạm Thị Thủy. Tiến sĩ Phạm Thị Thủy có hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành tài chính kế toán tại Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội. Bà Thủy đã tham gia xây dựng chương trình môn học, biên soạn giáo trình và thực hiện các khóa đào tạo về Kế toán quản trị, Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích kinh doanh, Kế toán tài chính.  Bà Thủy cũng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các chủ đề kế toán-tài chính cho các chương trình đào tạo nhà quản lý như chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại học Griggs, Đại học California Miramar, Đại học Washington (Mỹ), chương trình cao học Việt-Bỉ, và là giảng viên các khóa luyện thi môn Kế toán quản trị (F2) lấy chứng chỉ ACCA. Bà cũng đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo quản lý về kế toán-tài chính cho các doanh nghiệp như Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Công ty tài chính dầu khí (PVFC)… Bà Thủy có bằng tiến sỹ kinh tế của Đại học kinh tế quốc dân (Việt Nam), là thạc sỹ quản trị kinh doanh ĐH Boise State (Mỹ) và là Giảng viên trực tuyến có chứng chỉ của ĐH Illinois (Mỹ).

Giảng viên mời từ Doanh nghiệp: Ông Phạm Quốc Mạnh. Ông Phạm Quốc Mạnh hiện là Phó tổng giám đốc, phụ trách mảng Tài chính và đầu tư của Tập đoàn Phú Thái. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt trong các doanh nghiệp nhà nước, liên doanh với nước ngoài, công ty cổ phần, công ty tư nhân như: Giám đốc tài chính Công ty Gilina (1987-1995); Giám đốc miền Bắc Công ty Leaprodexim Saigon (1995-1997); Giám đốc tài chính, Công ty liên doanh Dầu khí Hà Nội (1997-1999), Giám đốc tài chính, Công ty Dầu khí Hà Nội (1999-2002), Giám đốc miền Bắc, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí – Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (2003-2006), Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương (2006-2008), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Habada (2007); Phó chủ tịch Tập đoàn đầu tư Việt Phương (2009). Ông Mạnh cũng tham gia tư vấn về quản trị doanh nghiệp cho nhiều công ty như: Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông; Công ty Hữu Nghị; Công ty liên doanh Chu Lai – Trường Hải; Công ty Liên San; Công ty Phúc Thành; Công ty Hiệp Hương; Công ty Tây Đô; Công ty xây dựng nhà Ba Đình, Công ty đầu tư Y tế, Công ty TMS… Ông Mạnh sẽ chia sẻ các vấn đề thực tế về lập báo cáo tài chính ở doanh nghiệp, một số phương pháp làm đẹp báp cáo tài chính…

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC “PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHO CÁN BỘ TÍN DỤNG”


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!