2012-10-05-LienVietPostBank-cha--iu-kin-tng-vn-0

Tháng 1/2015, Công ty Đào tạo Quản lý OMT và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã chính thức khởi động dự án Xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến cho LienVietPostBank. Trong khuôn khổ dự án, Công ty OMT sẽ hỗ trợ LienVietPostBank trong việc xây dựng cổng đào tạo trực tuyến và chương trình truyền thông của dự án tới cán bộ tại ngân hàng.

OMT đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá mô hình tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo của LienVietPostBank trước khi đưa ra phương án xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tối ưu hóa với nhu cầu và đặc thù của LienVietPostBank. Bên cạnh việc hỗ trợ LienVietPostBank thiết kế hệ thống kỹ thuật về công nghệ thông tin phục vụ hoạt động ổn định của Hệ thống đào tạo trực tuyến, OMT còn chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ LienVietPostBank trong việc xây dựng chính sách, quy chế quản lý, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến.

 

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!