omt-cung-cap-dich-vu-kiem-tra-truc-tuyen-cho-to-chuc-giao-duc-apollo-viet-nam

Quý I và II năm 2014, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT triển khai một loạt đợt kiểm tra – đo nghiệmtinh thần trực tuyến cho Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo Việt Nam. Mục tiêu của dịch vụ kiểm tra trực tuyến là hỗ trợ hoạt động kiểm tra tuyển dụng và đánh giá năng lực nhân sự của Apollo Vietnam, ứng dụng bài kiểm tra đo nghiệm tinh thần (psychometric test) do Công ty Đào tạo Trực tuyến OMT xây dựng, nhằm:

• Tăng hiệu quả và chất lượng tuyển dụng nhân sự của Apollo Vietnam;
• Giảm sức ép về thời gian cho các bên liên quan (công ty, nhân sự);
• Đánh giá, so sánh kết quả sau mỗi lần kiểm tra trực tuyến;
• Có số liệu trực quan và chính xác, nhanh chóng;
• Dễ dàng tổng hợp và phân tích số liệu.

Một số hoạt động quản trị các đợt kiểm tra trực tuyến do Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT thực hiện bao gồm

 • Xây dựng bài hướng dẫn làm bài kiểm tra trực tuyến dưới dạng Video hoặc Flash
 • Tạo và thêm tài khoản người dùng vào bài kiểm tra trực tuyến
 • Phân nhóm (nếu có)
 • Gửi thông báo tới người dùng (nếu có)
 • Thiết lập thời gian làm bài kiểm tra trực tuyến
 • Thiết lập số lần được làm lại bài kiểm tra trực tuyến
 • Quản lý quá trình thực hiện bài kiểm tra trực tuyến:
  • Kiểm tra chứng minh thư (từ xa); chụp ảnh ứng viên qua webcam
  • Phổ biến cách thức làm bài và nội quy bài làm
  • Đảm bảo sự tuân thủ làm bài của các ứng viên
 • Kết xuất kết quả kiểm tra trực tuyến thành file Excel, lập báo cáo

TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!