Tiếp nối thành công của khóa đào tạo TOT cho Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT tiếp tục triển khai khóa đào tạo Kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng cơ bản trực tuyến cho cán bộ Bảo Việt. Khóa đào tạo dự kiến diễn ra tháng 9/2014.

Khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng cơ bản” cung cấp hiểu biết cơ bản về bán hàng và dịch vụ khách hàng cũng như một số công cụ sử dụng trong hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng trong các doanh nghiệp tài chính nhằm giúp học viên trau dồi và phát triển kiến thức và kỹ năng của mình trong các công việc có liên quan đến bán hàng và dịch vụ khách hàng tại Tập đoàn Bảo Việt. Thông qua hình thức đào tạo trực tuyến đầy thú vị và rất thực tế, các học viên sẽ tham gia các hoạt động sau:

  • Thảo luận trên diễn đàn chung cùng giảng viên và các học viên khác
  • Thực hiện các bài tập cá nhân và bài tập nhóm
  • Đánh giá, bình luận và trao đổi với các học viên khác về nội dung đào tạo
  • Ứng dụng một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động dịch vụ khách hàng

TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!