Chính thức hoạt động ngày 15/1/1965, trải qua gần 50 năm đến nay, Bảo Việt đã trở thành Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Không chỉ có mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành, Bảo Việt còn được biết đến là thương hiệu mạnh, chuẩn mực và minh bạch.

du-an-xay-dung-he-thong-dao-tao-truc-tuyen-cho-tap-doan-bao-vietTS Phí Trọng Thảo trong buổi khai giảng khóa học TOT

Để có được thành quả như ngày hôm nay, các thế hệ Lãnh đạo Bảo Việt luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Ngay đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Bảo Việt đã đặt hàng đào tạo theo địa chỉ với Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) là trường đại học duy nhất của Việt Nam có chuyên ngành đào tạo Bảo hiểm. Năm 1986-1987, Bảo Việt đã liên tục tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức tài chính  – bảo hiểm cho những cán bộ của Bảo Việt tập trung về Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 19/02/1997, Bảo Việt chính thức được Bộ Tài chính ký quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo Bảo Việt. Đây là cái nôi đào tạo phát triển nguồn nhân lực không chỉ riêng cho Bảo Việt mà cả thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thập niên đầu thị trường phát triển.

Nuôi dưỡng và tiếp tục thực hiện phương châm “Tất cả từ con người, tất cả vì con người”, với qui mô của Tập đoàn, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chỉ có thể thực hiện tốt nhất khi và chỉ khi triển khai đồng thời hai phương thức đào tạo đó là: Đào tạo trực tiếp và Đào tạo trực tuyến. Ngày 30/7/2010, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định về việc Thành lập Nhóm nghiên cứu khả thi, đề xuất và hỗ trợ triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến tại Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con. Sau gần một năm thực hiện, với 2 lần tổ chức hội thảo, nhóm nghiên cứu đã báo cáo Tổng Giám đốc phương án triển khai theo 3 giai đoạn với kinh phí dự toán gần 700,000 đô la Mỹ.

Tuy nhiên, thực hiện nguyên tắc thận trọng và hiệu quả, năm 2013, Khối Nguồn nhân lực đã trình Tổng Giám đốc cho phép chọn Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT (http://omt.vn) làm đối tác triển khai đào tạo thí điểm 2 đầu chương trình Cơ bản bảo hiểm và Dịch vụ khách hàng cơ bản.

Để chuẩn bị đào tạo 2 chương trình trên dự kiến vào cuối quí II/2014, Trung tâm đào tạo phối hợp với OMT khai giảng khóa TOT (training of trainer) cho hơn 20 cán bộ đang làm việc tại Phòng/Ban nhân sự các đơn vị và các cán bộ sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp giảng dạy các chương trình đào tạo trực tuyến sau này. Với hai đầu chương trình đào tạo năm 2014 và nhân rộng phương pháp đào tạo trực tuyến e-Learning trong những năm tới, hoạt động đào tạo của Bảo Việt sẽ không chỉ đáp ứng tốt nhất nhu cầu nâng cao năng lực của cán bộ và tư vấn viên, mà còn góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian và tiết kiệm chi phí.

Trích Lời chào mừng của TS. Phí Trọng Thảo
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!