xay dung cong dao tao truc tuyen Bao Viet

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã ký kết với đại diện Trung tâm Đào tạo Bảo Việt cung cấp triển khai “Hệ thống đào tạo trực tuyến và khoá học trực tuyến”. Các đầu mục OMT thực hiện bao gồm:

  • Cung cấp phần mềm Hệ thống quản lý Đào tạo trực tuyến
  • Hướng dẫn khai thác hệ thống và thiết kế bài giảng phù hợp đào tạo trực tuyến
  • Xây dựng các khóa học trực tuyến
  • Đào tạo giảng viên nội bộ cho Trung tâm đào tạo Bảo Việt
  • Xây dựng bản tin “Bảo Việt Elearning”

TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!