Chúng tôi xin trân trọng thông báo Chương trình Trao đổi Chuyên gia 2013 do Chính Phủ Mỹ tài trợ bắt đầu chính thức nhận hồ sơ dự tuyển. Các thông tin và yêu cầu dự tuyển được đăng tải trên liên kết dưới đây:

http://www.pdx.edu/cps/professional-fellows-program-application-form
Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 15 tháng 12 năm 2012

Xin vui lòng liên hệ Ông Chu Đình Cương để có các hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

Ông Chu Đình Cương – Chuyên gia tư vấn
Công ty Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD)
Email: cuongcd@ocd.vn   DĐ: 0902 204 880


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!