xay-dung-cong-dao-tao-truc-tuyen-cho-cuc-cntt-tong-cuc-thue

Năm 2011, OMT xây dựng cổng đào tạo trực tuyến, đào tạo năng lực quản lý cho cán bộ phụ trách của Cục CNTT và xây dựng các khóa học trực tuyến trên cổng đào tạo trực tuyến của Cục cho chương trình đào tạo “Quản trị mạng cho cán bộ chi cục thuế” trong 02 tuần trực tuyến. Trong đó OMT đảm nhiệm xây dựng:

• Cổng đào tạo
• Khóa đào tạo trực tuyến “Quản trị mạng cho cán bộ chi cục thuế”
• Hướng dẫn quản lý lớp trực tuyến
Mô tả tóm tắt về dịch vụ OMT đã cung cấp:


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!