Công cụ Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hành TNXH

Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp thực hành TNXH này được Chương trình Quan hệ Đối tác của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam (GCNV) soạn thảo nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động có trách nhiệm hơn với môi trường và xã hội, thông qua các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện toàn bộ bốn lĩnh vực của Hiệp ước Toàn cầu tại Việt Nam. Hướng dẫn đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, là các doanh nghiệp cam kết “làm đúng” nhưng cần được hỗ trợ để biến tầm nhìn này thành hiện thực.

Download cuốn sổ tay tại địa chỉ: http://vn.globalcompactvietnam.org/detail.asp?id=108

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: