van-phong-thong-bao-diem-hoi-dap-quoc-gia-ve-tc-dl-cl-tbt-viet-nam

Giới thiệu tóm tắt dự án Văn phòng Thông báo Điểm hỏi đáp quốc gia về TC-ĐL-CL (TBT Việt Nam)

Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin cho văn phòng thông báo điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (TBT Việt Nam) với mục đích tăng hiệu quả truyền thông và tập huấn về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT); đưa thông tin TBT thực sự trở thành thông tin tương tác đa chiều, trực tuyến; Phát triển hệ thống TBT tương tác thành điểm truy cập thường xuyên phục vụ truyền thông, tập huấn cho doanh nghiệp và các đối tượng liên quan, chia sẻ thông tin về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Mô tả tóm tắt về dịch vụ OMT đã cung cấp:

• Thiết lập hệ thống thông tin TBT tương tác trực tuyến của Văn phòng TBT Việt Nam
• Tập huấn cho 18 tập huấn viên của hệ thống TBT Việt Nam được đào tạo để họ có khả năng:
– Sử dụng hệ thống thông tin TBT tương tác trực tuyến
– Chủ động xây dựng các nội dung TBT tương tác trực tuyến
– Thực hiện hiệu quả việc trao đổi thông tin TBT hai chiều thông qua các công cụ trong hệ thống Moodle; tạo nên môi trường trao đổi thông tin tương tác, hướng đối tượng sử dụng
• Tập huấn cho các thành viên khác trong mạng lưới TBT Viet Nam sử dụng thành thạo hệ thống để tương tác với người dùng

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!