Chương trình Đào tạo Quản lý OMT được xây dựng trên cơ sở sự hiểu biết về nhu cầu đào tạo quản lý cho doanh nghiệp Việt Nam, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn doanh nghiệp có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, và việc áp dụng nền tảng công nghệ đào tạo trực tuyến tiên tiến đã được kiểm chứng thành công tại nhiều nước trên thế giới.

Các khoá học trong chương trình OMT đều xuất phát từ nhu cầu giải quyết các vấn đề quản lý cụ thể của doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam hiện đại. Chủ trì các nhóm chủ đề là những giảng viên giàu kinh nghiệm xây dựng chương trình giảng dạy quản lý tại Việt Nam và những nhà quản lý lâu năm trong lĩnh vực đó. Các khóa học có tính tương tác cao, trong đó học viên thảo luận với nhau và với giảng viên một cách thuận tiện, có trọng tâm. Giảng viên đóng vai trò định hướng và thúc đẩy, giúp người học đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình học tập.


Phần A bao gồm các khoá học liên quan đến việc phát triển các kỹ năng và hiệu quả công việc của các cá nhân những nhà quản lý, như kỹ năng quản lý bản thân, quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hỗ trợ…
Phần B gồm các chương trình về quản lý trong nội bộ tổ chức, như quản lý nguồn nhân lực, quản lý quá trình đổi mới, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả …
Phần C gồm các khoá học về kiến thức và kỹ năng quản lý các yếu tố môi trường bên ngoài, như quản trị marketing, dịch vụ khách hàng và quản trị chiến lược…
Phần D gồm các Chương trình đào tạo chuyên biệt, như: Chương trình nâng cao năng lực giảng viên; Chương trình “Từ Giảng đường đến Doanh nghiệp; Chương trình đào tạo chuyên gia đầu tư chứng khoán; Chương trình KAB; Chương trình VTOS.

Mời độc giả truy cập đường dẫn sau đây để tham khảo danh sách các khóa học năm 2013 của OMT: https://omt.vn/tailieu/Danh_sach_khoa_hoc_OMT_2013.pdf


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!