• Tên khóa đào tạo: Kỹ năng cho giảng viên trực tuyến
 • Hình thức đào tạo: Theo hình thức Blended Learning gồm 03 ngày trên lớp trực tiếp, chia thành hai đợt và 10 ngày trực tuyến trên hệ thống Elearning của Cục thương mại điện tử – Bộ Công Thương.
 • Số lượng khóa đào tạo: 01 khóa, khóa 36 học viên là những giảng viên đang giảng dạy tại Cục TMĐT, Các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực phía bắc.
 • Giảng viên đào tạo: Giảng viên của OMT gồm: Lê Lan Hương và Lê Huy Long
 • Địa điểm đào tạo: Phòng học tại 25 Ngô Quyền, Hà Nội
 • Thời gian đào tạo: Trực tiếp vào các ngày 2,3,10 tháng 12 năm 2015 ; Trực tuyến vào các ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 năm 2015
 • Mục tiêu đào tạo:
 1. Hiểu được các quan điểm về đào tạo trực tuyến
 2. Biết cách thiết kế khóa học trực tuyến phù hợp
 3. Xây dựng được các hoạt động trong khóa học trực tuyến
 4. Biết cách đánh giá, thúc đẩy học viên trong khóa học trực tuyến
 5. Biết các chức năng, tính năng của Hệ thống Elearning của Cục TMĐT

 

________________NỘI DUNG KHÓA HỌC____________________

CHỦ ĐỀ 1 – TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Mục tiêu của chủ đề 1:

 • Nắm rõ các khái niệm, quan điểm về đào tạo trực tuyến
 • Nắm được các điểm mạnh, điểm khác biệt của đào tạo trực tuyến với đào tạo truyền thống
 • Nắm được các cấu phần cơ bản nhất của một khóa học trực tuyến
 • Vai trò của các thành phần trong khóa học trực tuyến

Hoạt động của chủ đề 1:

 • Trao đổi và thảo luận trên lớp
 • Đọc các tài liệu
 • Bài tập

 

CHỦ ĐỀ 2 – GIẢNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Mục tiêu của chủ đề 2:

 • Hiểu được sự khác biệt của giảng viên trực tuyến và giảng viên trực tiếp
 • Nắm được vai trò của giảng viên trực tuyến
 • Mô tả được các năng lực cần có của giảng viên trực tuyến
 • Các hoạt động của giảng viên trực tuyến trên môi trường học trực tuyến

Hoạt động của chủ đề 2:

 • Trao đổi và thảo luận trên lớp
 • Đọc các tài liệu
 • Bài tập

 

CHỦ ĐỀ 3 – THIẾT KẾ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Mục tiêu của chủ đề 3:

 • Nắm được các điểm khác biệt giữa thiết kế lớp học trực tiếp và lớp học trực tuyến
 • Thiết kế được các hoạt động cần có trong lớp học trực tuyến
 • Hiểu được quy định nghiệp vụ, chuyên môn của BIDV về khóa học trực tuyến

Hoạt động của chủ đề 3:

 • Trao đổi và thảo luận trên lớp
 • Đọc các tài liệu
 • Bài tập

 

CHỦ ĐỀ 4 – GIAO TIẾP TRONG LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Mục tiêu của chủ đề 4:

 • Hiểu và nắm được các tầm quan trọng của giao tiếp trong lớp học trực tuyến
 • Nắm được và vận dụng các kênh giao tiếp trong lớp học trực tuyến phù hợp
 • Nắm được và vận dụng được các phương pháp khuyến khích sự tham gia của học viên trong lớp học trực tuyến

Hoạt động của chủ đề 4:

 • Trao đổi và thảo luận trên lớp
 • Đọc các tài liệu
 • Bài tập

 

CHỦ ĐỀ 5 – HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRONG KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Mục tiêu của chủ đề 5:

 • Thiết kế được các tiêu chuẩn đánh giá học viên, đánh giá hoạt động và đánh giá giảng viên
 • Hiểu và sử dụng được các công cụ đánh giá học viên

Hoạt động của chủ đề 5:

 • Trao đổi và thảo luận trên lớp
 • Đọc các tài liệu
 • Bài tập

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!