OMT cung cấp dịch vụ này với mục đích đồng hành với doanh nghiệp xây dựng và triển khai các nội dung đào tạo cụ thể, dưới hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến với trực tiếp; cá thể hóa theo sát hệ thống chức danh và mô tả công việc của doanh nghiệp;

Hai bên phối hợp để xây dựng và triển khai khóa học tới cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp. Khóa học dưới hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp với các đặc điểm sau:

  • Khóa học được chia thành các chủ đề nhỏ
  • Mỗi chủ đề bao gồm các học liệu: Bài giảng dạng số; tài liệu đọc thêm; Bài tập trắc nghiệm; Bài tập thảo luận cá nhân và Bài tập nhóm.
  • Tất cả các hoạt động trong khóa học đều nêu rõ yêu cầu chất lượng, tiêu chuẩn đánh giá, thời hạn hoàn thành.

Phát triển chương trình đào tạo bao gồm hai quy trình cơ bản sau đây:

Sơ đồ cụ thể như hình sau:

 xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-dao-tao

phat-trien-va-xay-dung-khoa-hoc-2


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!