Chúng tôi ứng dụng một số khuyến nghị từ Bộ Tiêu chuẩn về Khả năng Tiếp cận Website (Sáng kiến WAI – tăng khả năng truy cập web cho người khuyết tật) trong thiết kế website này, cụ thể như sau:

1. Nếu bạn cần thay đổi kích thước và cỡ chữ trong bài viết

Hầu hết các trình duyệt web cho phép bạn tăng và giảm kích thước văn bản, hình ảnh và nội dung trang web khác bằng tính năng “thu phóng”. Một số trình duyệt cho phép bạn chọn chỉ thu phóng kích thước văn bản.

Để thay đổi mức thu phóng trong hầu hết các trình duyệt, hãy nhấn đồng thời hai phím sau:

  • In Windows, Linux and Chrome OS:

• To zoom in further: “Ctrl” and “+” keys

• To zoom in smaller: “Ctrl” and “-” keys

  • Mac operating system:

• To zoom in further: “⌘” and “+” keys

• To zoom in and out: keys “⌘” and “-“

2. Nếu bạn cần thay đổi chế độ xem trang web phù hợp với cá nhân bạn

Cũng theo khuyến nghị từ bộ Tiêu chuẩn về Khả năng Tiếp cận Website, hầu hết các trình duyệt đều cung cấp “Chế độ xem người đọc” hoặc “Chế độ xem đọc” chỉ hiển thị nội dung chính; nó loại bỏ điều hướng, quảng cáo, v.v. Một số trình duyệt cho phép bạn đặt phông chữ văn bản, kích thước văn bản, màu văn bản, màu nền và khoảng cách dòng trong Chế độ xem:


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!