Ngày 26/11/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam (VACHE) cùng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người (IPD) đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Giáo dục sớm – Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời: lý luận và thực tiễn” dưới sự tài trợ của KidsOnline.

Hội thảo nhằm trao đổi các kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn ứng dụng giáo dục sớm cho trẻ từ 0-6 tuổi đang được thực hiện ở nước ta. Từ đó xác định giá trị, nhu cầu, định hướng nghiên cứu, phương thức phối hợp và hợp tác giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến giáo dục sớm đối với trẻ nhỏ.

Nội dung hội thảo tập trung vào các chủ đề chính, bao gồm thảo luận kết quả các mô hình giáo dục sớm đã được triển khai đối với trẻ và các bậc phụ huynh; đánh giá hiệu quả việc lồng ghép nội dung, phương pháp giáo dục sớm với chương trình giáo dục mầm non hiện hành,….

Bên cạnh đó, nhấn mạnh kết quả tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, cộng đồng xã hội về giáo dục sớm để phát triển toàn diện tiềm năng, tố chất con người ngay từ tuổi ấu thơ.

Sau một ngày diễn ra hội thảo, các cá nhân và tổ chức đều vô cùng ấn tượng với chủ đề cùng chia sẻ từ các chuyên gia. 

Hội thảo cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ giáo dục sớm.

Đồng thời, hướng tới cơ hội hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục sớm với các cơ sở giáo dục mầm non, các nhà khoa học, các cơ quan quản lý các cấp, các doanh nghiệp và doanh nhân liên quan đến chăm sóc và giáo dục trẻ em; đảm bảo công bằng xã hội; góp phần vào công cuộc bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng nòi giống, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài tương lai của đất nước.

Không chỉ phân tích, thảo luận, buổi hội thảo còn định hướng cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục sớm – phát triển tiềm năng, tố chất của trẻ – góp phần đổi mới giáo dục trẻ em sớm từ những năm đầu đời.

“Cụm từ “Giáo dục sớm” ngày càng được cộng đồng quan tâm và truyền bá sâu rộng. Tại Việt Nam, các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến, hiện đại của các Nhà giáo dục sớm thế giới đã được giới thiệu và được nhiều tổ chức, cá nhân nghiên cứu-áp dụng cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi trong các gia đình và cơ sở mầm non dưới nhiều hình thức khác nhau.”


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!