Mục đích

OMT cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xây dựng năng lực vận hành Trung tâm đào tạo trực tuyến cho khách hàng thông qua:

  • Xây dung năng lực cho đội ngũ giảng viên nội bộ của khách hàng về đào tạo trực tuyến
  • Xây dựng năng lực cho đội ngũ quản lý đào tạo
  • Xây dựng ngân hàng khóa học phù hợp với chiến lược đào tạo của khách hàng
  • Hướng dẫn làm chủ hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến

Hoạt động chính

1. Đào tạo giảng viên nội bộ: Hoạt động này nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong thiết kế, xây dựng và triển khai một khóa học trực tuyến cho đội ngũ giảng viên nội bộ của khách hàng.

2. Xây dựng và triển khai khóa học: Xây dựng ngân hàng khóa học trực tuyến đáp ứng nhu cầu đào tạo của khách hàng thông qua xây dựng và cung cấp các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ, nhân viên phù hợp với từng vị trí và đặc trưng của từng doanh nghiệp.

3. Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến: Cung cấp và chuyển giao hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến, cá thể hóa theo đặc thù của doanh nghiệp. Hướng dẫn khách hàng quản lý và khai thác hiệu quả phần mềm trong hoạt động đào tạo và tuyển dụng của doanh nghiệp

4. Hoạt động truyền thông trong doanh nghiệp: Hoạt động này nhằm truyền thông hình ảnh và các hoạt động của dự án tới mọi cán bộ, nhân viên trong tổ chức để mọi thành viên đều hiểu đúng về đào tạo trực tuyến, nắm bắt kịp thời những hoạt động đào tạo của công ty.

 


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!