xay-dung-he-thong-dao-tao-truc-tuyen-cho-quacert

OMT hỗ trợ QUACERT xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến có tính tương tác cao, dễ tùy biến, dễ sử dụng với giảng viên và học viên, phù hợp với người học là cán bộ quản lý tại doanh nghiệp. OMT, với kinh nghiệm đào tạo giảng viên của mình, cũng tiến hành đào tạo nhóm giảng viên cốt lõi của QUACERT theo phương pháp vừa học – vừa làm: các giảng viên của QUACERT vừa cùng tham gia xây dựng khóa học trực tuyến, vừa thực hiện việc giảng dạy chuyên đề đó với sự hướng dẫn của tư vấn OMT.

Song song với quá trình đào tạo giảng viên, OMT đã hỗ trợ QUACERT xây dựng 2 khóa đào tạo trực tuyến đầu tiên theo hướng tương tác cao, khuyến khích sự tham gia và thảo luận của học viên. Chủ đề của các các khóa elearning này do QUACERT lựa chọn và xây dựng, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn trực tiếp của giảng viên OMT; đó là khóa “Chuẩn hóa chức năng QMR tại Doanh nghiệp” và khóa học “Nghề QA/QC cho chuyên gia trẻ”.

Mô tả tóm tắt về dịch vụ OMT đã cung cấp:
• Hệ thống elearning của QUACERT được thiết lập sử dụng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến tại máy chủ của OMT, cá thể hóa về giao diện, hệ thống do OMT quản lý.
• 25 giảng viên được đào tạo và thực hành, có khả năng:
o Sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến Moodle
o Xây dựng khóa học trực tuyến
o Thực hiện khóa học trực tuyến trên hệ thống Moodle
• 02 chủ đề đào tạo trực tuyến của QUACERT được xây dựng thành khóa học trực tuyến hoàn chỉnh: “Chuẩn hóa chức năng QMR tại Doanh nghiệp” “Nghề QA/QC cho chuyên gia trẻ”.


TAGS:

Online Management Training

Online Management Training

Vui lòng gửi thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Chân thành cảm ơn!