Trong Quý 2 và 3 năm 2014, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT và Ban Dự án Điện Mông Dương I, thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (Lilama). Trong khuôn khổ dự án OMT chịu trách nhiệm

  •  Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm tra trực tuyến
  •  Xây dựng ngân hàng câu hỏi
  • Thực hiện kiểm tra và xuất báo cáo cho những người thực hiện kiểm tra của Lilama

TAGS:

Online Management Training

Online Management Training

Vui lòng gửi thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Chân thành cảm ơn!