OMT xây dựng cổng kiểm tra trực tuyến cho Lilama

Trong Quý 2 và 3 năm 2014, Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT và Ban Dự án Điện Mông Dương I, thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (Lilama). Trong khuôn khổ dự án OMT chịu trách nhiệm

  •  Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm tra trực tuyến
  •  Xây dựng ngân hàng câu hỏi
  • Thực hiện kiểm tra và xuất báo cáo cho những người thực hiện kiểm tra của Lilama

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: